U ponudi su umetci za slušna pomagala izrađeni od tvrdog i mekog materijala.